Chào mừng đến với Tuổi Trẻ Phước Vĩnh Phú Giáo-BD

TNCNPhước Vĩnh

 

Ra mắt 1 Chi Đoàn – 3 Chi Hội thanh niên Công nhân

1 Chi Hội Phụ Nữ Công nhân tại đơn vị Thị trấn Phước Vĩnh 

Ngày 20/12/2012 BCH Đoàn – UBH LHTN – UBH LHPN Thị trấn Phước Vĩnh

Tiến hành Ra mắt và thành lập mới 3 chi hội Thanh niên công nhân, 1 Chi đoàn

Thanh Niên công nhân, 1 chi hội Phụ nữ công nhân với tổng số Đoàn Viên – Hội viên là 57.

Kết quả Uỷ Ban Hội LHTN Thị Trấn đ tổ chức kết nạp 45 Hội viên  Thanh niên công nhân

Hội LHPN Thị Trấn Phước Vĩnh đã tổ chức lễ công nhân 12 Hội viên là Phụ Nữ công nhân.

Qua đó Uỷ ban Hội LHTN Thị Trấn Phước Vĩnh đã tổ chức Ra mắt các chi Hội như sau :

1/ Chi Hội TNCN ( Thanh niên công nhân “ Tình Bạn” có 18 Hội viên

2/ Chi Hội TNCN ( Thanh niên công nhân “ Tình Bằng Hữu” có 16 Hội viên

3/ Chi Hội TNCN ( Thanh Niên công nhân “ Thi Đua Quyết Thắng” có 11 Hội viên

4/ Chi Hội PNCN ( Phụ Nữ công nhân “ Đông Phương” có 12 Hội viên

Và đặc biệt BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị Trấn Phước Vĩnh đã ra quyết định chỉ định

BCH Chi đoàn Lâm Thời Công ty TNHH MTV Đông Phương có 7 Đoàn viên chuyển đến sinh hoạt.

Qua đó cũng tổ chức cho tập thể Đoàn viên, Hội viên công nhân tham gia các Hội thi như: Hội Thị “ Tìm hiểu Văn hoá ẩm Thực Việt Nam”, Hội Thi hát Karaoke hay. Kết thúc Hội thi BTC đ trao 9 giải cho các phần thi gồm: 1 Giải I, 1 Giải II, 1 Giải III, 1 giải Khuyến khích cho phần thi Ẩm Thực; 1 Giải I, 1 Giải II, 1 Giải III, 1 giải Khuyến khích cho phần thi Karaoke, và 1 giải I toàn đoàn.

Kết quả đó thể hiện sự quan tâm của BTC Thực hiện Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân Huyện Phú Giáo, Ban tổ chức thực hiện đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân Thị Trấn Phước Vĩnh, và sự nỗ lực của BCH Đoàn – UBH LHTN Thị trấn và Hội LHPN Thị trấn Phước Vĩnh

                                                                                                                                                    ProPhuGiao